Om konstnären Projektledning Pedagogik Kulturterminen Kontakt Barnkonst - Konstnär Afsaneh Monemi
Projektet "Monumentalskulptur" utfördes år 2003 under Göteborgs andra konstbienall. En monumentalskulptur är en stor skulptur som företrädesvis byggs utomhus på öppen plats och som syftar till att symbolisera något specifikt. Projektet "Liten konst i stor skala" resulterades i ett s.k. monumentalbygge med lera med barn på ÅK 4 från Härlanda ute på Trädgårdsföreninmgen i Göteborg. Cirka 55 elever deltog i projektet som pågick i två veckor.